Praktyka Lekarska Marcin Łata

lekarz w trakcie specjalizacji

Telemedyk.online - REFUNDOWANE recepty MOŻLIWE! - proszę załączyć dokumentację, uprawniającą do wypisania leku refundowanego !

2020-05-29 08:46:18

Telemedyk.online REFUNDOWANE recepty - TAK!

proszę załączyć dokumentację z przychodni specjalistycznej, uprawniającą do wypisania leku refundowanego !